Microsoft Teams

Microsoft Teams là một hệ thống ứng dụng cung cấp chat, hội họp, ghi chú, và tập tin đính kèm. Dịch vụ tích hợp với bộ Office 365 và các tính năng mở rộng mà có thể tích hợp với các sản phẩm không phải của Microsoft.

Recommended.

Trending.