Không cần phải nói nhiều, vào đến đây là hiểu gòi đó nha.

Em ơi chưa cafe mà vội gì thế.

Nếu muốn bắt đầu thì : Hãy đăng nhập đi rồi tính sau nhé.